Obrada multimedijskog sadržaja

Informatika

Pod multimedijom smatramo tekst, sliku, audio i video zapise (samo smo pojednostavili naziv usluge). Pretpostavka za bilo kakvu obradu je da se analogni zapis digitalizira, jer se sva obrada koju mi radimo temelji na digitalnoj tehnologiji.

Što sve možemo napraviti sa Vašim sadržajem je gotovo neograničeno (ograničeno samo sa dostupnom tehnologijom te Vašom ili našom maštom i idejama). Od dvije slike izraditi jednu, od jednog video zapisa nekoliko manjih, od teksta prezentaciju, od prezentacije video … retuširanje, korekcije, modifikacije, poboljšanja, micanje viška, dodavanje manjka … poboljšanje audio snimke, obnova starih fotografija, izrezivanje videa da stane na određeni medij, …

O usluzi

Na početku, jedna napomena – ne bavimo se sa sitnicama. Npr. “treba mi samo nešto malo na nekoj slici složiti”, “samo skratiti pjesmu sa 4 na 3 minute” itd. Ova usluga je zamišljena za veće količine, ili u slučajevima kada je potrebno dulje vrijeme obrade, a to može biti obrada serije fotografija (retuširanje 50-100 ili više starih fotografija, izrezivanje fotografiranih proizvoda i prilagodba za web, uklanjanje/zamućivanje spornih elemenata na nekoj fotografiji radi zaštite privatnosti i sl.), obrada audio/video zapisa koja zahtjeva barem nekoliko sati posla, dorada digitalnih dokumenata (predlošci, prezentacije i sl.) koji imaju određeni broj stranica itd.

Na ovu uslugu možete gledati kao na “joker zovi” – sve ono što Vi ne znate, ne možete ili ne stignete odraditi na računalu sa Vašim multimedijskim sadržajem mi možemo odraditi za Vas – naravno, prema prethodnom dogovoru, jer prvo moramo vidjeti o čemu se radi te da li se to isplati Vama i/ili nama. Multimedijske materijale nam možete dostaviti u digitalnom obliku na način koji to Vama najviše odgovara, a prema dogovoru, možemo i sami fizički doći do Vas po taj sadržaj.

Za više informacija o tome što možemo u okviru ove usluge odraditi za Vas, slobodno nas kontaktirajte.

Posebne napomene

  • ne bavimo se nelegalnim radnjama – anti-datiranje dokumenata, lažni potpisi/pečati, foto/video montaže koje sugeriraju radnju koja se nije dogodila i slično … nemojte to ni pokušati naručiti od nas niti ćemo Vas uputiti na nekoga tko se eventualno time bavi
  • prema potrebi, sklapa se Ugovor o povjerljivosti poslovnih podataka, kojim se Vama kao naručitelju jamči da mi Vaše poslovne i druge podatke nećemo ni na koji način zloupotrijebiti, a istim Ugovorom smo i mi zaštićeni u slučaju nezakonitih radnji ili sumnjivih radnji sa poslovnim i drugim podacima, a za što bi se nas moglo iskoristiti za prebacivanje krivnje ili odgovornosti za otkrivanje ili manipulacije sa poslovnom i drugom dokumentacijom kao i poslovnim te drugim podacima
  • u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, ako prilikom obrade Vašeg multimedijskog sadržaja uočimo kazneno djelo, u skladu sa Kaznenim zakonom isto ćemo prijaviti nadležnim institucijama, odmah i bez iznimke, te bez obavještavanja klijenta (Članak 20. navedenog zakona – “Tko propusti spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice kaznenog djela odgovarat će za nečinjenje ako je pravno obvezan spriječiti nastupanje takve posljedice i ako je propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem.“)

 

Kontaktirajte nas za ponudu

Povezane usluge


Usluga vanjskog informatičara

Brigu o Vašoj ICT opremi i podršku Vašim zaposlenicima u radu sa tom opremom prepustite nama.

 

Više o usluzi

Digitalizacija podataka

Zašto? Zbog lakšeg pretraživanja, obrade, sigurnosne pohrane te brže razmjene sa drugim osobama ili tvrtkama.

 

Više o digitalizaciji

Savjetovanje pri kupovini

Trebate novu opremu u Vašem poslovanju? Obratite nam se s povjerenjem, tu smo da Vam pomognemo svojim savjetom.

 

Više o savjetovanju