leramis_imageKompetencije


Prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, kompetencije su definirane kao znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost, a kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja postaju ishodi učenja. Još ljepšu definiciju možete pronaći kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja navodi da kompetencije predstavljaju dinamičnu kombinaciju kognitivnih i metakognitivnih vještina, znanja i razumijevanja, međuljudskih, intelektualnih i praktičnih vještina te etičkih vrijednosti. Razvoj tih kompetencija cilj je svakoga obrazovnog programa. Kompetencije se razvijaju u svim programskim jedinicama i utvrđuju u različitim stupnjevima programa. Neke su kompetencije područno specifične (svojstvene određenoj disciplini), dok su druge generičke (zajedničke svim programima). Uobičajeno je da se razvoj kompetencija odvija ciklički i na integriran način tijekom cijelog programa.

Generičke kompetencije

Tako, sad smo to objasnili. A sada ćemo navesti naše kompetencije, koje izgledaju lijepo na papiru, ali njih možemo demonstrirati u svom radu te dokazati klijentu da znamo raditi svoj posao (a u tuđi se ne miješamo):

 • Sposobnost primjene znanja u praktičnim situacijama
 • Interpersonalne i interakcijske vještine
 • Sposobnost djelovanja u skladu s etičkim postavkama
 • Sposobnost prepoznavanja, postavljanja i rješavanja problema
 • Sposobnost prilagodbe i djelovanja u novim situacijama
 • Sposobnost samostalnog rada
 • Sposobnost učenja i ostajanja u tijeku s novim spoznajama
 • Sposobnost racionalnog odlučivanja
 • Sposobnost kritičnosti i samokritičnosti
 • Sposobnost procjene i zadržavanja kvalitete rada
 • Sposobnost motiviranja ljudi i djelovanja na ostvarivanju zajedničkih ciljeva
 • Odlučnost i ustrajnost u preuzetim zadacima i odgovornostima
 • Sposobnost rada u timu
 • Sposobnost traženja, obrađivanja i analize informacija iz različitih izvora
 • Sposobnost apstraktnog mišljenja, analize i sinteze
 • Sposobnost komuniciranja s laicima u svom stručnom području
 • Uvažavanje i poštivanje različitosti i multikulturalnosti
 • Osjetljivost za pitanja ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve
 • Sposobnost djelovanja u skladu s društvenom odgovornošću i građanskom sviješću
 • Vještina upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja na materinskom jeziku
 • Sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja na stranim jezicima (engleski, njemački i slovenski)
 • Sposobnost planiranja i vođenja projekata
 • Sposobnost stvaranja novih ideja (kreativnost)
 • Sposobnost planiranja i upravljanja vremenom
 • Sposobnost poduzimanja istraživanja na odgovarajućoj razini
 • Poduzetnički duh, sklonost preuzimanju inicijative
 • Odlučnost i ustrajnost u preuzetim zadacima i odgovornostima
 • Briga za sigurnost (u radu)
 • Sposobnost rada u međunarodnom okruženju (strani jezici)
 • Predanost očuvanju okoline (u radu)

Stručne kompetencije

Prethodno navedene su generičke kompetencije koje se mogu steći radom u bilo kojoj djelatnosti, a u nastavku slijede naše kompetencije koje dolaze kroz informatiku kao djelatnost i završeni studij:

 • Poznavanje i razumijevanje temeljnih disciplina poput odabranih područja matematike, ekonomije, te stranih jezika, kao podloge za usvajanje potrebnih stručnih znanja
 • Poznavanje i razumijevanje pojedinih ekonomskih metoda, metoda upravljanja organizacijom, te metoda razvoja informacijskih sustava
 • Razumijevanje osnovnih organizacijskih funkcija u organizacijama privatnog i javnog sektora
 • Razumijevanje organizacijskih procesa na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja
 • Poznavanje i razumijevanje životnog ciklusa proizvoda, usluge, kao i životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava
 • Razumijevanje i primjena temeljnih metoda razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja (baza podataka i programskih aplikacija – stolnih (Access, Visual Basic, C++) i web (HTML, PHP, CSS))
 • Primjena metoda razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Poznavanje i sposobnost sudjelovanja u izgradnji dokumentacije informacijskih sustava (održavanje i zaštita IS)
 • Razumijevanje i primjena pojedinih metoda za upravljanje poslovnim aktivnostima i njihovo unapređenje u organizaciji
 • Pružanje pomoći pri uvođenju novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Primjena proračunskih tablica (Excel) za potrebe jednostavnijih kalkulacija i proračuna te priprema interpretacije podataka (vizualizacija u grafikonima, tablicama i si.) za potporu u donošenju odluka
 • Uspješno komuniciranje s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem uz primjenu odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Praćenje stručne literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, priprema i samostalno održanje prezentacije na hrvatskom jeziku
 • Razumijevanje i primjena vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • Razumijevanje i primjena osnovnih principa planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata

Naravno, navođenje ili ne navođenje određenih kompetencija ne jamči kvalitetu u radu – ona dolazi sa vremenom i rezultatima koji govore za sebe.