Povratak na objave easa dronovi

Najava zakonskih promjena za letenje dronovima na području EU

Uzimajući u obzir promjene koje stupaju na snagu sa 1.1.2021. godine vezano uz korištenje i letenje dronovima na otvorenom, te popularnosti našeg članka na tu temu prema (trenutno važećim) pravilima, u ovoj objavi ćemo brzinski prikazati najvažnije promjene koje će biti primjenjive na gotovo sve dronove koji su trenutno na tržištu odnosno kojima operateri/piloti lete na prostoru EU (naravno, Hrvatska je dio te priče).

NAPOMENA: Više detalja o novim pravilima dostupno je u novijem članku “Letenje dronovima prema novim EASA pravilima

U ovom trenutku, dva najvažnija i najrelevantnija izvora za ovu tematiku su EASA (https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas) i CCAA (http://www.ccaa.hr/europski-propis-za-uas-operacije-14114).

Od najvažnijih promjena, o kojima će sigurno još biti riječi početkom iduće godine kada regulativa stupa na snagu i kada će biti poznati svi potrebni koraci kako bi se moglo (nastaviti) letjeti legalno sa dronovima, u ovom trenutku izdvojili bismo sljedeće:

  • obavezna registracija svih dronova koji imaju kameru (uključujući i FPV dronove, samogradnje i sl.), neovisno o težini drona, osim ako je dron kategoriziran kao igračka i lakši od 250 grama (Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka). To što Vi kao vlasnik drona njega smatrate za igračku, ukoliko kao takav nije klasificiran od proizvođača, a ima ugrađenu kameru – registracija takvog drona je obavezna diljem EU (da, to znači i DJI Mavic Mini/Mini 2)
  • svi dronovi koji su trenutno dostupni na tržištu gotovo sigurno nemaju nove klasifikacije Cx, a koje su obaveza proizvođača dronova, kako bi budući vlasnik znao u kojoj kategoriji i pod kojim uvjetima smije letjeti sa određenim modelom drona. Slijedi razdoblje prilagodbe u trajanju od 2 godine, u kojemu će i dalje biti moguće letjeti u nešto slobodnijoj kategorizaciji, a nakon isteka te dvije godine, sve neklasificirane dronove i dronove-samogradnje biti će moguće i dalje koristiti, ali u dosta ograničenim uvjetima (osim za profesionalce, koji će se morati registrirati u specifičnu kategoriju letenja, što većini privatnih vlasnika dronova neće biti zanimljivo, a ni jednostavno)
  • osobe/tvrtke koje su izvan EU, a žele letjeti sa svojim dronovima unutar EU obavezne su se registrirati prije početka letenja na području EU
  • ŠTO SE TOČNO PODRAZUMIJEVA POD REGISTRACIJOM U SMISLU NOVE UREDBE? Registrira se operater/vlasnik dronova, osim ako imate EASA certificirani dron (no još nema takvih na tržištu), kojeg će biti potrebno posebno registrirati. Drugim riječima, ukoliko posjedujete jedan ili više dronova koji moraju biti registrirani, Vi se zapravo registrirate jednom kao operater u njihovoj kategoriji (pod uvjetom da je ista), a dobivenu “registraciju” koristite na tim dronovima (otprilike kao da imate flotu istih vozila, i svako vozilo na sebi ima identičnu registarsku oznaku)
  • POLAGANJE ISPITA – ovisno o kategoriji dronova, odnosno kategoriji u kojoj želite letjeti, biti će potrebno položiti online i/ili praktični ispit, kojim ćete dobiti važeću dozvolu za upravljanje dronom, na razdoblje od 5 godina, nakon čega se postupak ponavlja (uobičajena praksa u “ozbiljnom” zrakoplovstvu)
  • nova uredba trebala bi olakšati prekogranične letačke operacije, jer jednom registrirani operater drona u jednoj državi članici, može legalno letjeti u istoj kategoriji u bilo kojoj drugoj državi članici (uz pretpostavku da druga članica neće imati dodatne zakone i propise koji će preciznije uređivati letenje s dronovima iznad svog teritorija)
  • naglasak je na zaštiti osobnih podataka (GDPR), te se snimanja dronom zabranjuju, osim ukoliko ste ishodili suglasnosti/pristanak ljudi koje želite snimati (ovo će biti zanimljivo vidjeti u praksi)
  • nova pravila preciznije definiraju određene tipove letačkih operacija, te će tako biti moguće prevoziti teret s dronom (pod određenim uvjetima), što prema trenutnom Pravilniku o sustavima bespilotnih zrakoplova nije bilo moguće

Naravno da nismo sve naveli, nego samo one dijelove za koje smatramo da su najzanimljiviji velikoj većini vlasnika (i potencijalnih vlasnika) dronova. Što se tiče snimanja iz zraka i specifične situacije u Hrvatskoj – nema promjena. Uredba o snimanju iz zraka nema veze sa ovim pravilima jer se ona odnose samo na letenje, ne i na snimanje iz zraka. Odnosno, legalno snimati i objavljivati sadržaje iz zraka i dalje smiju samo pravne osobe registrirane za tu djelatnost (uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uredbe, osim kada ista nije potrebna.

Početkom godine dati ćemo detaljniji prikaz nove situacije, kada će se uhodati mehanizmi za prijavi i polaganje ispita, početi izdavati nove oznake i dozvole i dr.

Facebook komentari