Povratak na objave mup odgovor

Zašto podaci o vlasništvu vozila nisu javno dostupni?

Na tragu naše (i dalje najpopularnije) objave, “Što sve možete saznati preko registarske pločice vozila?“, uputili smo upit sa pitanjem iz naslova na naše Ministarstvo unutarnjih poslova. Vrlo brzo smo dobili odgovor, koji je jasan, ali sudeći prema broju rezultatima pretrage, naši posjetitelji i dalje očekuju da će taj podatak lako dobiti.

Službeni odgovor MUP-a glasi ovako:

Podatke iz evidencije registriranih vozila ne može se dati bilo kome zbog zaštite osobnih podataka propisanih odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka.

Također, člankom 296. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (”Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) između ostalog je propisano da se podacima iz evidencije koju vodi ovo Ministarstvo mogu koristiti pravosudna tijela, upravna tijela koja vode prekršajni postupak te ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a podacima o vozilima mogu se koristiti stručna organizacija iz članka 273. ovoga Zakona i stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene za poslove registracije vozila.

Ministarstvo unutarnjih poslova može davati podatke iz evidencije i u slučajevima koji su propisani nekim drugim zakonom, primjerice Ovršnim zakonom ili Zakonom o odvjetništvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova
Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošću

Drugim riječima, Zakon o zaštiti osobnih podataka do 25.05.2018. godine, a nakon njega Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, na snazi od 25.05.2018., reguliraju nemogućnost javne objave podatka o vlasništvu vozila (podsjećamo, javno su dostupni podaci o privatnom vlasništvu nekretnina u RH).

Spomenute zakone možete proučiti i sami:

Zaključak

“Uzalud Vam trud svirači …”, trenutno i do daljnjeg nije jednostavno moguće (i javno) doći do podatka o tome tko je vlasnik određenog vozila (npr. prema registarskoj oznaci, ili broju šasije) u Hrvatskoj. Mora postojati određeni interes i morate se obratiti nadležnoj instituciji, ovisno u kom kontekstu Vas zanima vlasnik (prometna nezgoda, porezni teret, carinski prekršaj i sl.).

Facebook komentari