Suprotno situaciji sa otkrivanjem vlasnika vozila pomoću registarskih oznaka (što je i dalje naša najpopularnija i najtraženija objava), a što nije moguće zbog niza propisa koji to onemogućavaju, moguće je potpuno legalno (i jednostavno) provjeriti tko je vlasnik određene katastarske čestice (zemljišta, parcele, livade, šume, plota, ceste, staze, … što Vas Vas zanima).

U određenim situacijama (a najčešće kada se radi o višestambenim zgradama), nije moguće identificirati tko je vlasnik pojedinog stana, ali je moguće vidjeti (ukoliko je provedeno etažiranje) tko su sve suvlasnici neke zgrade (što ne mora značiti da oni konkretno u toj zgradi i žive, možda je određeni stan u najmu i sl.)

Oni koji se bave poljoprivredom vjerojatno poznaju sustav ARKOD – kartografski preglednik poljoprivrednih i drugih površina, prikaz područja koja spadaju u zonu NATURA 2000 i dr.

arkod stanje
Početni ekran ARKOD-a (slika preuzeta sa arkod.hr)

Mnogi (pogrešno) vjeruju kako su korištene karte u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, no one su zapravo u nadležnosti Državne geodetske uprave (DGU) (uostalom, to je i navedeno u lijevom izborniku pod “Izvor podataka”). Iste karte koriste se i na Geoportalu DGU-a. Podaci koje sadrži Geoportal DGU službeni su podaci Republike Hrvatske. Svi objavljeni podaci isključivo su informativnog karaktera i služe za osobnu uporabu, te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećoj strani, izuzev javno dostupnih mrežnih usluga pregleda i podataka sadržanih u njima za koje se primjenjuju uvjeti korištenja za mrežne usluge pregleda.

Ispis sadržaja do kojega se može doći korištenjem internetske stranice Geoportal DGU ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava, već služi samo za osobnu uporabu. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i središnjem uredu Državne geodetske uprave.

geoportal
Početni ekran Geoportala (slika preuzeta sa dgu.hr)

Nekako manje poznat (ali puno korisniji alat za potrebe ove objave) je portal Uređena zemlja. Vlada Republike Hrvatske je putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave 2003. godine pokrenula Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva Uređena zemlja, u okviru kojeg je razvijen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine. Pojednostavljeno, uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige koja korisnicima donosi brojne koristi. Osim što je vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu znatno skraćeno, građani danas na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njezin smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti.

Dio Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra je i „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS sastoji se od dvije komponente:

  • Javni OSS je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka
  • Privatni OSS je dostupan samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata

Putem OSS-a možete zatražiti i preuzeti:

  • Zemljišnoknjižni izvadak
  • Izvadak iz knjige položenih ugovora
  • Kopiju katastarskog plana
  • Izvod/prijepis iz posjedovnog lista
  • Izvadak iz Baze zemljišnih podataka

Preko izbornika Moje nekretnine možete:

  • prema OIB-u dobiti sve podatke o nekretninama u svom vlasništvu odnosno
  • za nekretnine kojima nije pridružen OIB zatražiti upis istog, a kako biste imali uvid u sve svoje nekretnine.

Zemljišnoknjižni izvadak može se ishoditi neovisno o mjesnoj nadležnosti. Slanje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i knjigu položenih ugovora putem OSS-a za vas mogu obaviti ovlašteni javni bilježnici ili odvjetnici. Izradu i slanje geodetskih elaborata na pregled i potvrđivanje u katastarske urede za vas mogu obaviti ovlašteni geodetski izvoditelji elektroničkim putem uz podršku Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop sustava (OSS).

E sad, idemo na konkretno

Uz pretpostavku da znate sve potrebne podatke za neku katastarsku česticu (nadležni katastarski ured, katastarsku općinu, broj katastarske čestice i eventualni podbroj), te podatke možete direktno unijeti na ovoj stranici kako biste dobili njezine podatke.

Pregled čestica (slika preuzeta sa uredjenazemlja.hr)

Primijetit ćete čestu upotrebu “Kontrolnog broja”, gdje morate za svaki zahtjev unositi nasumično generirani znakovni niz (CAPTCHA zaštita).

Ovdje trebamo podsjetiti na specifičnu situaciju u Hrvatskoj da imamo odvojene zapise o vlasništvu nad nekom česticom, jer je dio pokriven sa katastrom, a drugi dio sa gruntovnicom (gruntovni, odnosno zemljišno-knjižni izvadak). Kratka definicija oba sustava dostupna je na stranicama uredjenazemlja.hr:

Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama. Katastar je nadležan za opisivanje nekretnina, dok je zemljišna knjiga nadležna za prava na prethodno opisanim nekretninama. Iz povijesnih razloga ova dva registra na području Republike Hrvatske nisu vođena u suglasju tako da postoje brojne situacije u kojima su stvarni nositelji prava upisani u samo jednom od registara.

Na već spomenutoj poveznici “Česta pitanja i upiti građana” imate detaljno objašnjeno što je što, tako da slobodno proučite cijeli taj sadržaj, kako bi Vam bilo jasnije kada Vam treba koji od tih papira i što se događa kada nešto nije usklađeno (a trebalo bi biti).

Za katastarsku česticu koji ste ovako ručno uspjeli identificirati u sustavu, ovdje možete vidjeti njezinu poziciju na karti (“GRAFIKA”), prikazati njezin posjedovni list (“Pregledaj PL/BZP”), i preuzeti PDF kopiju – uz napomenu da taj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu, te prikazati izvadak iz zemljišne knjige (“Pregledaj ZKU/BZP”).

pregledaj
Mogućnosti prikaza za odabranu katastarsku česticu

Što ako ne znam oznaku čestice?

Nije problem – korištenjem karte vrlo lako možete pronaći što tražite. Na stranici “Pregled katastarskog operata” dobiti ćete prikaz Republike Hrvatske iz “ptičje perspektive”, te se vrlo lako možete pozicionirati u prostoru i pronaći česticu za koju tražite podatke. Korištenjem mjerila 1:5000 ili manjeg (bliži prikaz karte) ocrtavati će Vam se granice katastarskih čestica.

katastarski operat
A tu se nalaziš … (slika preuzeta sa uredjenazemlja.hr)

Sada dolazimo do prikaza karte i mogućnosti koje imate nad određenom česticom (tko to do sada nije prepoznao, istražujemo Maksimirski stadion u Zagrebu). Od nekoliko alata koje možemo iskoristiti (označeni crvenom elipsom), nama je najzanimljiviji dio “Informacije o čestici”.

katastar
Prikaz sučelja sa kartom (slika preuzeta sa uredjenazemlja.hr)

Odabirom neke od opcija sa navedenog padajućeg izbornika, kursor miša promijeniti će svoj oblik iznad karte, te će se ispod njega nalaziti žuti kružić. Potrebno je kliknuti lijevim gumbom miša unutar željene čestice, sustav će je automatski prepoznati, otvoriti ekran za unos kontrolnog koda, te nakon ispravnog upisa koda dobivate prikaz odabrane opcije (u našem slučaju, ZK izvadak).

katastar
kontrolni kod
vlasnik

Ovdje je također moguće dobiti PDF dokument (kao neslužbenu kopiju), opcija se nalazi u donjem desnom kutu novootvorenog ekrana.

A što je katastar.hr?

Državna geodetska uprava je 10. svibnja 2019. godine u “proizvodnju” pustila web aplikaciju katastar.hr, pomoću koje možete vidjeti katastarske podatke RH (a što je onda sa uredjenazemlja.hr?).

Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 112/18) o održavanju podatka katastarskog operata Republike Hrvatske.

Ova web aplikacija radi i na mobilnim uređajima (mobitel, tablet, čak i notebook ukoliko ima GPS prijamnik), a pored prilagođenog prikaza, korištenjem GPS-a moguće je vidjeti Vašu trenutnu lokaciju, što olakšava navigaciju po karti (idealno za terenski rad).

Osim katastarskih čestica, aplikacija sadrži ortofoto karte iz ranijih godina, kao i staru osnovnu kartu Hrvatske u različitim mjerilima.

katastar
Sučelje aplikacije katastar.hr (preuzeto sa katastar.hr)

Dio podataka (npr. posjedovni list) dohvaća se sa web stranice uredjenazemlja.hr, na način da ćete biti preusmjereni na nju. Zanimljivost je da Vam se na ovoj aplikaciji mogu prikazati i lokacije ovlaštenih geodetskih izvoditelja (ukoliko tražite njihove usluge).

A sada, finale

Kako to obično bude, najbolje ili najzanimljivije ostavljamo za kraj. Što kada bismo Vam rekli da je moguće vidjeti izmjene na nekoj katastar čestici? Vjerovali ili ne, doista jesmo toliko transparentni kao država (podaci doduše ovise u upisu koji se u nekoj fazi fizički morao odraditi).

Odgovor se krije u povijesnom pregledu unutar Glavne knjige.

glavna knjiga
Povijesni pregled je vidljiv na dnu obrasca i treba biti uključen (“Da”), ukoliko želite vidjeti starije zapise (slika preuzeta sa uredjenazemlja.hr)

E, sad, slučajno ili ne Glavna knjiga Pešćenice trenutno nije dostupna. Uglavnom se radi o postupcima usklađivanja koji i dalje traju, pa svi podaci ipak (ili uvijek) nisu dostupni na ovaj način. Moramo odabrati neku drugu katastarsku česticu za naše potrebe.

zk zagreb
Pa kud baš Trg sv. Marka? (slika preuzeta sa uredjenazemlja.hr)

Promjene u ZK izvatku označene su crvenom bojom (i one više nisu važeće):

povijesni zk izvadak
Tko bi rekao da se i ovakve nekretnine “mijenjaju” (slika preuzeta sa uredjenazemlja.hr)

Moguće je preuzeti PDF, a primjer konkretnog na današnji dan, možete preuzeti OVDJE.

Zaključak

Dali smo Vam prikaz jednog zanimljivog i korisnog alata, pomoću kojeg vrlo lako možete provjeriti vlastito vlasništvo (da li ste doista vlasnik parcele koju ste upravo naslijedili/kupili … ili ima još 30 vlasnika pored Vas, svaki sa svojim udjelom, a za koje niste znali), ali i tuđa vlasništva. Pa još kada otkrijete da na jednom posjedovnom listu možete vidjeti više toga (ovisno o tome kako je proveden upis) … dalje je na Vama. Nekome “pametnom” moglo bi pasti na pamet krivotvoriti ovako dobivene dokumente za različite malverzacije, ali zato Vi kao krajnji korisnik trebate biti svjesni da sami u svako doba dana (ili noći) vrlo lako možete provjeriti stvarno stanje upisa.

Podsjećamo da su online dostupne samo neslužbene kopije, ali je registracijom na sustav moguće dobiti ovjereni primjerak (idealno ako već koristite sustav eGrađani – NIAS prijava).

Facebook komentari

© 2022. leramis d.o.o. | Sva prava pridržana | Pravila korištenja | Izjava o privatnosti

“Kolačići” na ovoj web stranici koriste se za postavke prikaza (jezik), kako bi web stranica bila bolje prilagođena potrebama korisnika. Pored toga, moguće je da se koriste sustavi za praćenje korištenja web stranice (poput Google Analytics ili sličnih), koji također koriste “kolačiće”, kako bi se korisnika moglo pratiti na razini stranice. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Odbijam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
“Kolačić” je mala datoteka koja traži Vaše dopuštenje da bude smještena na Vaš tvrdi disk na računalu. Jednom kada ga prihvatite, ta datoteka se smješta na Vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili Vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. “Kolačići” omogućuju web aplikacijama da odgovaraju na Vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje Vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o Vašim interesima i navikama. Mi koristimo tzv. “tracking cookie” kako bismo identificirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o Vašim navikama koje koristimo kako bismo poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se ti podaci uklanjaju iz sustava. “Kolačići” nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su Vam korisne, a koje ne. “Kolačići” nam ni na koji način ne daju pristup Vašem računalu ili bilo kakve informacije o Vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti “kolačiće” prilikom prvog posjeta ovoj web stranici. Većina web preglednika automatski prihvaća “kolačiće”, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije “kolačiće” koje želite odbiti. To Vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti i funkcionalnosti web stranica.
Save settings