Povratak na objave

eGrađani – koje e-usluge su Vam dostupne?

Iako ovaj sustav nije od jučer, u razgovoru sa mnogim ljudima, pogotovo onima kojima tehnologija nije bliska, lako se može zaključiti da postoji prostora za edukaciju i informiranje o tome što sve registrirani korisnici mogu odraditi “iz udobnosti svog naslonjača” putem sustava eGrađani. A “toga” nema malo. Pa, krenimo …

Središnji državni portal – Kako koristiti usluge u sustavu e-Građani?

Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav).

Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), korisnik ste internet bankarstva pojedinih banaka, elektroničkih servisa, student, djelatnik visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu već posjedujete vjerodajnicu. Popis vjerodajnica uključenih u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav – NIAS koje vam omogućavaju prijavu nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica.

Kako pristupiti elektroničkoj usluzi?

Elektroničkim uslugama u sustavu e-Građani možete pristupiti odabirom usluge u izborniku Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani ili odabirom usluge putem Osobnog korisničkog pretinca.

Nakon što odaberete željenu uslugu (klikom na naziv usluge) , sustav vas preusmjerava na Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)  gdje vam se nudi lista prihvatljivih vjerodajnica kojima je moguće utvrđivanje vašeg elektroničkog identiteta. Odabirom i unosom podataka vjerodajnice, NIAS utvrđuje vaš elektronički identitet (OIB, ime i prezime) te ga dostavlja usluzi koju želite koristiti.

Razine autentifikacije koje sustav eGrađani trenutno koristi su:

  • razina 4 – visoka sigurnost
  • razina 3 – znatna sigurnost
  • razina 2 – niska sigurnost

Pregled trenutno dostupnih e-usluga*

Kako bismo Vam olakšali pregled svih e-usluga koje su trenutno dostupne, poznate informacije smo pretvoriti u tablični oblik. * navodimo usluge koje su dostupne u ovom trenutku i koje su evidentirane u sustavu eGrađana, no to nije konačan popis, jer platformu eGrađani za prijavu i identifikaciju koriste i neke druge institucije, npr. sustav eFondovi (koji nije vidljiv u poveznicama e-usluga). Za one koje zanima tehnička integracija NIAS sustava (Nacionalni identifikaciji i autentifikacijski sustav) postoji tehnički priručnik dostupan na ovoj poveznici.

e-UslugaPružatelj e-uslugePRAOpis
Pravna država i sigurnoste-Zahtjev za izdavanje ePutovniceMinistarstvo unutarnjih poslova4Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje ePutovnice
Izdavanje elektroničke isprave Grada ZagrebaGrad Zagreb3Usluga korisniku omogućava dohvat elektroničkih isprava izvatka procjene nekretnina koje su mu izdane unutar Grada Zagreba
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupakMinistarstvo pravosuđa2Usluga korisnicima omogućava predaju zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te dostavu tog uvjerenja u korisnički pretinac
Osobni korisnički pretinacMinistarstvo uprave2Putem Vašeg Osobnog korisničkog pretinca, ukoliko imate važeći OIB, možete na siguran način korištenjem odgovarajuće vjerodajnice pregledati i upravljati porukama koje su upućene Vama od strane tijela državne uprave, pregledavati i odabirati e-usluge koje su dostupne od strane tijela državne uprave
mojIDFinancijska agencija2mojID je namijenjen krajnjem korisniku bilo koje e-usluge koja za pristup traži jedinstvenu autentifikaciju putem NIAS-a. Osnova mojID usluge je jedinstvena evidencija korisničkih računa otvorenih kod različitih izdavatelja vjerodajnica uključenih u NIAS
Uvjerenje iz kaznene evidencijeMinistarstvo pravosuđa2Usluga građanima omogućava predaju elektroničkog zahtjeva za uvjerenje iz kaznene evidencije te dostavu uvjerenja u osobni korisnički pretinac putem servisa e-Građani
e-Prijava boravišta hrvatskih državljanaMinistarstvo unutarnjih poslova4Usluga omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu stana/kuće koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta, koji će stanodavac koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati
Registar birača – e-Privremeni upisMinistarstvo uprave2Ovom uslugom možete elektronički zatražiti promjenu mjesta glasovanja u RH i inozemstvu te se elektronički registrirati za glasovanje (osobe bez osobne iskaznice RH). Usluga je dostupna prije izbora/referenduma, u razdoblju od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora/referenduma pa do najkasnije 10 dana prije dana određenog za izbore/referendum
Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-aMinistarstvo unutarnjih poslova 4Usluga omogućava hrvatskim državljanima, koji posjeduju vjerodajnicu najviše sigurnosne razine 4, da elektronskim putem daju svoju suglasnost za:- Izdavanje putovnice djetetu;- Izdavanje osobne iskaznice djetetu;- Prijavu prebivališta djeteta na adresu drugog roditelja (kada roditelji imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama).Usluga također omogućava davanje suglasnosti stanodavca za prijavu prebivališta punoljetne osobe na adresu stana/kuće koje je vlasnik/suvlasnik. Usluga će se naknadno nadograditi s mogućnošću davanja punomoći punoljetnoj osobi za preuzimanje izrađenog dokumenta (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) e-Građanina s vjerodajnicom razine 4. Razmatra se mogućnost davanja punomoći i za neke druge postupke iz djelokruga MUP-a
Registar biračaMinistarstvo uprave 2Registar birača služi za provjeru svog upisa u registar birača Republike Hrvatske
Obitelj i život
e-Matične knjigeMinistarstvo uprave 2Omogućuje pribavljanje isprave koja se može koristiti i u elektroničkom i fizičkom obliku
e-NovorođenčeMinistarstvo uprave 4Usluga omogućava roditeljima da potpisnim certifikatom na e-osobnoj iskaznici odrede ime djetetu i prijave rođenje djeteta Državnim maticama, MUP-u i HZZO-u
Potvrda o evidenciji korisnika socijalne skrbiMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku2Ova usluga omogućava izdavanje potvrde korisniku o statusu u evidenciji korisnika prava iz sustava socijalne skrbi
Kalkulator doplatka za djecuHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Kalkulator omogućava građanima da putem ove aplikacije izračunaju uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama Zakona o doplatku za djecu
Odgoj i obrazovanje
e-Razmjena studentskih ocjenaAgencija za znanost i visoko obrazovanje 2Studentima usluga omogućava preuzimanje njihovih prijepisa ocjena ostvarenih na visokom učilištu u RH i slanje drugom visokom učilištu
ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanjaMinistarstvo znanosti i obrazovanja2Usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnog nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva te predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom; pregled podnesenih podnesaka te obavještavanje o njihovom zaprimanju i urudžbiranju (OKP)
Online Tečajevi SrcaSveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu2Usluga omogućava svim zainteresiranim korisnicima da putem sustava za e-učenje Tečajeva Srca bez naknade pristupaju tečajevima koje izrađuje Sveučilišni računski centar. Tečajevi su namijenjeni svima koji žele proširiti svoje znanje iz područja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija
e-Dnevnik za roditeljeCARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža 2e-Dnevnik za roditelje je web aplikacija kojoj mogu pristupiti roditelji učenika škola koje koriste e-Dnevnik sustav u tekućoj školskoj godini. Putem ove aplikacije roditelju je omogućen uvid u osobne podatke, ocjene, izostanke, bilješke, planirani raspored pisanih zadaća i ostale podatke o djetetu koje su predmetni nastavnici i razrednik unijeli u e-Dnevnik
Home for Homeless servis u sustavu AAI@EduHrSveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu 2Servis za izdavanje AAI@EduHr elektroničkih identiteta pojedincima vezanim uz sustav znanosti i visokog obrazovanja koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr
e-Zapis o statusu studentaMinistarstvo znanosti i obrazovanja 2Omogućavanje studentu da upotrebom e-usluge posjeduje dokaz o studentskom statusu iz evidencije izdanih studentskih isprava
Središnja prijava na diplomske studijske programeAgencija za znanost i visoko obrazovanje 2Usluga pomoću koje kandidati koji žele upisati diplomski studijski program u RH mogu putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije prijaviti do 10 studijskih programa visokih učilišta koji sudjeluju u projektu. Sustav na temelju uvjeta upisa i rezultata kandidata generira rang liste i kandidatima koji su ostvarili pravo upisa dodjeljuje upisne brojeve. Usluga kandidatima omogućava veći broj prijava studijskih programa, ne zahtjeva slanje dokumentacije, postupak upisa čini potpuno transparentnim, smanjuje radno opterećenje radnog osoblja visokih učilišta te smanjuje troškove procesa upisa
Promet i vozila
Registracija operatora bespilotnih zrakoplova za kategorije B2 i C1Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo2Prijava operatora bespilotnih zrakoplova i pronalaženje informacija vezanih za sustave bespilotnih zrakoplova
e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvoleMinistarstvo unutarnjih poslova 4Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, dopunu zahtjeva, pregled zahtjeva, aktivacija vozačke dozvole preuzete poštom
Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozilaMinistarstvo financija2Usluga omogućuje fizičkim osobama elektroničko podnošenje porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila prilikom uvoza, unosa, kupnje od trgovca rabljenim motornim vozilima u RH radi registracije i uporabe na cestama u RH. Obuhvaća i dobivanje obavijesti o poreznom rješenju s informativnim primjerkom rješenja
e-PloviloMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture2Usluga omogućuje vlasnicima brodica i jahti upisanih u službene evidencije Republike Hrvatske uvid u izdane dokumente, valjanosti tehničkih pregleda te zaprimanje ispostavljenih naknada za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe
Aktivno građanstvo
e-prijavnice Ministarstva kultureMinistarstvo kulture2Usluga za korisnike/prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz djelokruga Ministarstva kulture RH
MojZagrebGrad Zagreb2Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba
eSavjetovanjaUred za udruge2Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata
Financije i porezi
SKDD e-UlagateljSredišnje klirinško depozitarno društvo3Prijava u besplatnu uslugu koja omogućava: provjeru stanja vrijednosnih papira, pregled općih podataka, pregled isplaćenih i neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, pregled tereta, narudžba i preuzimanje određenih izvještaja/obavijesti, promjena PIN-a i PUK-a, promjena dopisne adrese i adrese oporezivanja, te mogućnost pregleda i potvrde zahtjeva za registraciju
Moj OIBMinistarstvo financija2Pregled osobnih podataka iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima koju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama. Možete zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenim u bazi podataka
ePoreznaMinistarstvo financija2ePorezna je elektronička usluga Ministarstva financija – Porezne uprave koja svim građanima omogućuje elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom
Zdravlje
 Realizirani receptiHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje3Ovom uslugom možete pregledati recepte realizirane u ljekarnama u posljednjih šest mjeseci
 Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje2Usluga Hrvatskog zavoda za osiguranje – HZZO-a kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO), kojom osiguranici imaju pravo za vrijeme svog privremenog boravka na području Europske unije, zbog privatnog ili službenog razloga, kod ugovornih liječnika, a na teret HZZO-a, koristiti neodgodive zdravstvene usluge potrebne iz medicinskih razloga,uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu boravka
 Pregled izabranog liječnikaHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje2Usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – HZZO-a kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost uvida u njihove izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija, pedijatrija)
 Portal zdravljaMinistarstvo zdravstva3U sustavu CEZIH je upravo u tijeku implemetacija središnjeg elektroničkog zdravstvenog zapisa (eKartona) kao elementa od ključne važnosti za poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvene skrbi. Kako bi se pacijenti dodatno uključili u procese pružanja zdravstvene skrbi, kroz prve funkcionalnosti Portala zdravlja pacijentu se omogućava izravan uvid u podatke o propisanim i izdanim lijekovima te nalazima/otpusnim pismima iz bolnica i SKZZ
 Otvorene narudžbeHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje3E-usluga je namijenjena fizičkim osobama, osiguranim osobama Zavoda, i omogućuje dohvat informacija o otvorenim e-narudžbama osigurane osobe na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama te slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe, uz navođenje razloga te kontakt podataka (broj telefona, adresa e-pošte). Također je omogućena pretraga slobodnih termina. S obzirom da se radi o osobnim podacima medicinske i financijske prirode, korisnik na e-uslugu mora biti prijavljen vjerodajnicom kakva pruža viši stupanj sigurnosti identifikacije i autentifikacije osoba. Napomena: ovom e-uslugom moguć je uvid samo u one narudžbe koje su evidentirane u sustavu centralnih e-listi narudžbi. Točnost prikazanih podataka je u nadležnosti zdravstvenih ustanova
Rad
 Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)REGOS – Središnji registar osiguranika4Usluga omogućava prijavu/promjenu u obavezno mirovinsko društvo i kategoriju obaveznog mirovinskog fonda. Usluga zahtjeva korištenje naprednog elektroničkog potpisa
 e-Osiguranje radničkih tražbinaAgencija za osiguranje radničkih tražbina3Usluga omogućava radnicima poslodavca u stečaju podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (obrazac RPS-01). Zahtjev se podnosi AORT-u, o kojem AORT odlučuje rješenjem u upravnom postupku
 Burza radaHrvatski zavod za zapošljavanje2Omogućuje unos životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja i objavu životopisa u bazi podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – HZZ-a kako bi isti mogle pregledavati poslodavci kod traženja radnika, unos životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja i objavu životopisa u bazi HZZ-a, kao i pregled vlastitih podataka iz evidencije Zavoda
 Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Elektronički radno pravni status – ERPS je aplikacija putem koje korisnici mogu elektroničkim putem zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis
 Korisničke stranice HZMO-aHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Korisničke stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – HZMO
 e-Potvrde iz mirovinskog sustavaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Dohvat e-potvrda preko sustava e-Građani u elektroničkom obliku: 1. Potvrda o stažu i plaći, 2. Obavijest o drugom dohotku, 3. Potvrda o statusu umirovljenika
 Moj račun – REGOSREGOS – Središnji registar osiguranika2Komunikacija Središnjeg registra osiguranika – REGOS-a s građanima korištenjem korisničkog pretinca u kojem su dostupne obavijesti, dokumenti, informacije i sl. vezane uz obvezni mirovinski fond
 Sustav elektroničkih usluga REGOS-aREGOS – Središnji registar osiguranika2Ena predstavlja sustav elektroničkih usluga Središnjeg registra osiguranika – REGOS-a, a omogućava uvid u stanje i promet po osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda
 e-PomoracMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture2Usluga omogućuje pomorcima provjeru svojih podataka o izdanim svjedodžbama o osposobljenosti, svjedodžbama o zdravstvenoj sposobnosti i ostvarenom plovidbenom stažu nakon 2008. godine. Omogućeno je i pretraživanje svih tečajeva koji su u najavi od ovlaštenih pomorskih učilišta u Republici Hrvatskoj
Poslovanje
 e-ObrtMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta2Usluga omogućuje osnivanje novog obrta bez odlaska u nadležna registarska tijela, dobivanje službenih dokumenata putem OKP-a, unos svih promjena nad obrtom
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva2Usluga omogućava članovima Komore izdavanje Potvrda o upisu u imenike Hrvatske komore inženjera strojarstva elektroničkim putem
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstvaHrvatska komora inženjera građevinarstva2Usluga omogućava osobama građevinske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenike/Upisnike/evidencije i druge postupke vezane uz Imenike/Upisnik/evidencije
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnikeHrvatska komora inženjera elektrotehnike3Usluga omogućava članovima HKIE preuzimanje potvrde o članstvu
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezijeHrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije3Usluga omogućava osobama geodetskestruke pribavljanje potvrda (dokaza)o upisu u Imenik/evidenciju(e) i drugepostupke vezane uz Imenik/evidenciju(e)
 Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekataHrvatska komora arhitekata3Korisniku se omogućava pristup zahtjevima HKA, usluga omogućava fizičkim osobama predaju zahtjeva za dobivanje ovlaštenja, za registraciju samostalne djelatnosti
 e-DetektiviMinistarstvo unutarnjih poslova3Usluga omogućava fizičkim osobama predaju zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljane poslova privatnog detektiva te predaju zahtjeva za polaganje stručnog ispita
 e-PoljoprivredaMinistarstvo poljoprivrede2Predaja obrazaca i zahtjeva za ostvarivanje prava ili ispunjavanje obaveza u sklopu programa i projekata koji su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede
 ePostupci u području intelektualnog vlasništvaDržavni zavod za intelektualno vlasništvo2Podnošenje prijave za polaganje ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje zahtjeva za upis u Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za upis promjene podataka u Registru ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za upis promjene podataka u Registru ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva
 e-Aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslovaDržavna geodetska uprava2Podnošenje zahtjeva za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu
 eVisitorHrvatska turistička zajednica3eVisitor je jedinstveni nacionalni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu te bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma
 Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancimaMinistarstvo unutarnjih poslova2Usluga omogućava vlasnicima apartmana, hotela ili odgovornim osobama u hotelima da u elektronskom obliku predaju zahtjev za registraciju objekta u kojem se pruža usluga smještaja stranim gostima, provjeru statusa podnijetog zahtjeva. Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka vezanih uz registrirani objekt
Stanovanje i okoliš
 Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS OSSMinistarstvo pravosuđa2Omogućava korisnicima izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka te izvatka iz knjige položenih ugovora u svrhu ostvarivanja prava nad nekretninama. Digitalno potpisane isprave se izrađuju i preuzimaju u OSS sustavu uz plaćanje pristojbe.
 Vodne usluge Međimurskih vodaMeđimurske vode2Usluga omogućava fizičkim osobama za potrošna mjesta označena njihovim OIB-om: pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, ispis računa
 Komunalne usluge i naknade ZagrebZagrebački holding2Korisnik usluga Zagrebačkog holdinga može odabrati na koji način će primati Jedinstvenu uplatnicu, kuvertiranu na kućnu adresu ili u korisnički pretinac. Usluga će pružati uvid u podatke sa uplatnica i stanje duga

Pored e-usluga navedenih u prethodnoj tablici, postoji cijeli niz drugih dostupnih javnih digitalnih usluga za koje nije potrebna registracija ili eGrađani vjerodajnica, a sa razvojem tehnologije i digitalizacijom podataka, broj takvih usluga se gotovo svakodnevno povećava.

Facebook Komentari