Iako ovaj sustav nije od jučer, u razgovoru sa mnogim ljudima, pogotovo onima kojima tehnologija nije bliska, lako se može zaključiti da postoji prostora za edukaciju i informiranje o tome što sve registrirani korisnici mogu odraditi “iz udobnosti svog naslonjača” putem sustava eGrađani. A “toga” nema malo. Pa, krenimo …

Središnji državni portal – Kako koristiti usluge u sustavu e-Građani?

Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav).

Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), korisnik ste internet bankarstva pojedinih banaka, elektroničkih servisa, student, djelatnik visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu već posjedujete vjerodajnicu. Popis vjerodajnica uključenih u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav – NIAS koje vam omogućavaju prijavu nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica.

Kako pristupiti elektroničkoj usluzi?

Elektroničkim uslugama u sustavu e-Građani možete pristupiti odabirom usluge u izborniku Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani ili odabirom usluge putem Osobnog korisničkog pretinca.

Nakon što odaberete željenu uslugu (klikom na naziv usluge) , sustav vas preusmjerava na Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)  gdje vam se nudi lista prihvatljivih vjerodajnica kojima je moguće utvrđivanje vašeg elektroničkog identiteta. Odabirom i unosom podataka vjerodajnice, NIAS utvrđuje vaš elektronički identitet (OIB, ime i prezime) te ga dostavlja usluzi koju želite koristiti.

Razine autentifikacije koje sustav eGrađani trenutno koristi su:

  • razina 4 – visoka sigurnost
  • razina 3 – znatna sigurnost
  • razina 2 – niska sigurnost

Pregled trenutno dostupnih e-usluga*

Kako bismo Vam olakšali pregled svih e-usluga koje su trenutno dostupne u sustavu e-Građani, poznate informacije smo pretvoriti u tablični oblik. * navodimo usluge koje su dostupne u ovom trenutku i koje su evidentirane u sustavu eGrađana, no to nije konačan popis, jer platformu eGrađani za prijavu i identifikaciju koriste i neke druge institucije, npr. sustav eFondovi (koji nije vidljiv u poveznicama e-usluga). Za one koje zanima tehnička integracija NIAS sustava (Nacionalni identifikaciji i autentifikacijski sustav) postoji tehnički priručnik dostupan na ovoj poveznici.

EDIT: Revizija usluga na dan 15. travnja 2020. godine

e-UslugaPružatelj e-uslugePRAOpis
Pravna država i sigurnostUvjerenje da se ne vodi kazneni postupakMinistarstvo pravosuđa2Usluga korisnicima omogućava predaju zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te dostavu tog uvjerenja u korisnički pretinac.
Osobni korisnički pretinacMinistarstvo uprave2Putem Vašeg Osobnog korisničkog pretinca, ukoliko imate važeći OIB, možete na siguran način korištenjem odgovarajuće vjerodajnice pregledati i upravljati porukama koje su upućene Vama od strane tijela državne uprave, pregledavati i odabirati e-usluge koje su dostupne od strane tijela državne uprave.
mojIDFinancijska agencija – FINA2mojID je namijenjen krajnjem korisniku bilo koje e-usluge koja za pristup traži jedinstvenu autentifikaciju putem NIAS-a. Osnova mojID usluge je jedinstvena evidencija korisničkih računa otvorenih kod različitih izdavatelja vjerodajnica uključenih u NIAS.
Izdavanje elektroničke isprave Grada ZagrebaGrad Zagreb3Usluga korisniku omogućava dohvat elektroničkih isprava izvatka procjene nekretnina koje su mu izdane unutar Grada Zagreba.
Uvjerenje iz kaznene evidencijeMinistarstvo pravosuđa2Usluga građanima omogućava predaju elektroničkog zahtjeva za uvjerenje iz kaznene evidencije te dostavu uvjerenja u osobni korisnički pretinac putem servisa e-Građani.
e-Prijava boravišta hrvatskih državljanaMinistarstvo unutarnjih poslova4Usluga omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu stana/kuće koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta, koji će stanodavac koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati.
Registar birača – e-Privremeni upisMinistarstvo uprave2Ovom uslugom možete elektronički zatražiti promjenu mjesta glasovanja u RH i inozemstvu te se elektronički registrirati za glasovanje (osobe bez osobne iskaznice RH). Usluga je dostupna prije izbora/referenduma, u razdoblju od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora/referenduma pa do najkasnije 10 dana prije dana određenog za izbore/referendum.
Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-aMinistarstvo unutarnjih poslova4Usluga omogućava hrvatskim državljanima, koji posjeduju vjerodajnicu najviše sigurnosne razine 4, da elektronskim putem daju svoju suglasnost za:
– Izdavanje putovnice djetetu;
– Izdavanje osobne iskaznice djetetu;
– Prijavu prebivališta djeteta na adresu drugog roditelja (kada roditelji imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama).
Usluga također omogućava davanje suglasnosti stanodavca za prijavu prebivališta punoljetne osobe na adresu stana/kuće koje je vlasnik/suvlasnik.
Usluga će se naknadno nadograditi s mogućnošću davanja punomoći punoljetnoj osobi za preuzimanje izrađenog dokumenta (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) e-Građanina s vjerodajnicom razine 4.
Razmatra se mogućnost davanja punomoći i za neke druge postupke iz djelokruga MUP-a.
Registar biračaMinistarstvo uprave2Registar birača služi za provjeru svog upisa u registar birača Republike Hrvatske.
e-Usluge MUP-aMinistarstvo unutarnjih poslova2e-Usluge MUP-a omogućavaju formiranje elektroničkih zapisa iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova koji u postupcima pred državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima zamjenjuju najčešće tražena uvjerenja: uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o boravištu te uvjerenje o vlasništvu cestovnih vozila.
e-PropusniceMinistarstvo uprave2Usluga omogućava izdavanje propusnica temeljem čl. II. i čl. III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020.
e-Zahtjev za izdavanje ePutovniceMinistarstvo unutarnjih poslova4Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje ePutovnice.
Obitelj i život
e-NovorođenčeMinistarstvo uprave4Usluga omogućava roditeljima da potpisnim certifikatom na e-osobnoj iskaznici odrede ime djetetu i prijave rođenje djeteta Državnim maticama, MUP-u i HZZO-u.
Kalkulator doplatka za djecuHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Kalkulator omogućava građanima da putem ove aplikacije izračunaju uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama Zakona o doplatku za djecu.
e-Matične knjigeMinistarstvo uprave 2Omogućuje pribavljanje isprave koja se može koristiti i u elektroničkom i fizičkom obliku.
Potvrde iz Registra osoba s invaliditetomHrvatski zavod za javno zdravstvo3Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom: potvrda u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.
E-usluge socijalna skrbMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku2U okviru ove usluge može se dobiti potvrda je li građanin korisnik prava i/ili usluga u centru za socijalnu skrb pod nazivom Potvrda o evidenciji korisnika te se putem ove e-Usluge može podnijeti e-Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Mogu se predati sljedeći zahtjevi: Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu (odrasla osoba), Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu (dijete), Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (odrasla osoba) i Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (dijete).
Odgoj i obrazovanje
e-Zapis o statusu studentaMinistarstvo znanosti i obrazovanja2Omogućavanje studentu da upotrebom e-usluge posjeduje dokaz o studentskom statusu iz evidencije izdanih studentskih isprava.
e-Dnevnik za roditeljeCARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža2e-Dnevnik za roditelje je web aplikacija kojoj mogu pristupiti roditelji učenika škola koje koriste e-Dnevnik sustav u tekućoj školskoj godini. Putem ove aplikacije roditelju je omogućen uvid u osobne podatke, ocjene, izostanke, bilješke, planirani raspored pisanih zadaća i ostale podatke o djetetu koje su predmetni nastavnici i razrednik unijeli u e-Dnevnik.
Home for Homeless servis u sustavu AAI@EduHrSveučilišni računski centar Sveučilišta u ZagrebuServis za izdavanje AAI@EduHr elektroničkih identiteta pojedincima vezanim uz sustav znanosti i visokog obrazovanja koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr.
e-Razmjena studentskih ocjenaAgencija za znanost i visoko obrazovanje 2Studentima usluga omogućava preuzimanje njihovih prijepisa ocjena ostvarenih na visokom učilištu u RH i slanje drugom visokom učilištu.
ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanjaMinistarstvo znanosti i obrazovanja2Usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnog nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva te predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom; pregled podnesenih podnesaka te obavještavanje o njihovom zaprimanju i urudžbiranju (OKP).
Online Tečajevi SrcaSveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu2Usluga omogućava svim zainteresiranim korisnicima da putem sustava za e-učenje Tečajeva Srca bez naknade pristupaju tečajevima koje izrađuje Sveučilišni računski centar. Tečajevi su namijenjeni svima koji žele proširiti svoje znanje iz područja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Središnja prijava na diplomske studijske programeAgencija za znanost i visoko obrazovanje 2Usluga pomoću koje kandidati koji žele upisati diplomski studijski program u RH mogu putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije prijaviti do 10 studijskih programa visokih učilišta koji sudjeluju u projektu. Sustav na temelju uvjeta upisa i rezultata kandidata generira rang liste i kandidatima koji su ostvarili pravo upisa dodjeljuje upisne brojeve. Usluga kandidatima omogućava veći broj prijava studijskih programa, ne zahtjeva slanje dokumentacije, postupak upisa čini potpuno transparentnim, smanjuje radno opterećenje radnog osoblja visokih učilišta te smanjuje troškove procesa upisa.
Promet i vozila
Otočna iskaznicaAgencija za obalni linijski promet3Usluga omogućava korisnicima koji ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom prometu: uvid u aktivne otočne iskaznice, pregled ostvarenih putovanja, podnošenje e-zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za osobu, podnošenje e-zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za vozilo, pregled podnesenih zahtjeva, administriranje korisničkih podataka.
Registracija operatora bespilotnih zrakoplova za kategorije B2 i C1Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo2Prijava operatora bespilotnih zrakoplova i pronalaženje informacija vezanih za sustave bespilotnih zrakoplova.
e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvoleMinistarstvo unutarnjih poslova 4Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, dopunu zahtjeva, pregled zahtjeva, aktivacija vozačke dozvole preuzete poštom.
e-NautikaMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture2Usluga omogućava online prijavu dolaska stranog plovila ili hrvatskog čamca u hrvatske teritorijalne vode, radi plaćanja i preuzimanja elektroničke potvrde o uplati naknade za sigurnost plovidbe.
Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozilaMinistarstvo financija2Usluga omogućuje fizičkim osobama elektroničko podnošenje porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila prilikom uvoza, unosa, kupnje od trgovca rabljenim motornim vozilima u RH radi registracije i uporabe na cestama u RH. Obuhvaća i dobivanje obavijesti o poreznom rješenju s informativnim primjerkom rješenja.
e-PloviloMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture2Usluga omogućuje vlasnicima brodica i jahti upisanih u službene evidencije Republike Hrvatske uvid u izdane dokumente, valjanosti tehničkih pregleda te zaprimanje ispostavljenih naknada za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe.
Aktivno građanstvo
Moj račun – Gradska plinara Zagreb-OpskrbaGradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.2Usluga omogućava praćenje stanja računa za plin, preuzimanje računa u pdf formatu, dojavu stanja plinomjera, odabir načina dostave računa, informativni izračun troškova potrošnje, postavljanje upita, predaju zahtjeva za mjesečni obračun potrošnje plina i sl.
e-prijavnice Ministarstva kultureMinistarstvo kulture2Usluga za korisnike/prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz djelokruga Ministarstva kulture RH.
MojZagrebGrad Zagreb2Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba.
eSavjetovanjaUred za udruge2Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.
Branitelji
Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obiteljiMinistarstvo hrvatskih branitelja2Usluga omogućava fizičkim korisnicima predaju zahtjeva za otkup stana ili kuće pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.
Financije i porezi
e-BlokadeFinancijska agencija – FINA2Uslugom e-Blokade omogućava se korisnicima – građanima – da putem platforme e-Građani dohvate informacije iz sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.
SKDD e-UlagateljSredišnje klirinško depozitarno društvo3Prijava u besplatnu uslugu koja omogućava: provjeru stanja vrijednosnih papira, pregled općih podataka, pregled isplaćenih i neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, pregled tereta, narudžba i preuzimanje određenih izvještaja/obavijesti, promjena PIN-a i PUK-a, promjena dopisne adrese i adrese oporezivanja, te mogućnost pregleda i potvrde zahtjeva za registraciju
Moj OIBMinistarstvo financija2Pregled osobnih podataka iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima koju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama. Možete zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenim u bazi podataka
ePoreznaMinistarstvo financija2ePorezna je elektronička usluga Ministarstva financija – Porezne uprave koja svim građanima omogućuje elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom
Zdravlje
 Realizirani receptiHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje3Ovom uslugom možete pregledati recepte realizirane u ljekarnama u posljednjih šest mjeseci
 Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje2Usluga Hrvatskog zavoda za osiguranje – HZZO-a kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO), kojom osiguranici imaju pravo za vrijeme svog privremenog boravka na području Europske unije, zbog privatnog ili službenog razloga, kod ugovornih liječnika, a na teret HZZO-a, koristiti neodgodive zdravstvene usluge potrebne iz medicinskih razloga,uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu boravka
 Pregled izabranog liječnikaHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje2Usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – HZZO-a kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost uvida u njihove izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija, pedijatrija)
 Portal zdravljaMinistarstvo zdravstva3U sustavu CEZIH je upravo u tijeku implemetacija središnjeg elektroničkog zdravstvenog zapisa (eKartona) kao elementa od ključne važnosti za poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvene skrbi. Kako bi se pacijenti dodatno uključili u procese pružanja zdravstvene skrbi, kroz prve funkcionalnosti Portala zdravlja pacijentu se omogućava izravan uvid u podatke o propisanim i izdanim lijekovima te nalazima/otpusnim pismima iz bolnica i SKZZ
 Otvorene narudžbeHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje3E-usluga je namijenjena fizičkim osobama, osiguranim osobama Zavoda, i omogućuje dohvat informacija o otvorenim e-narudžbama osigurane osobe na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama te slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe, uz navođenje razloga te kontakt podataka (broj telefona, adresa e-pošte). Također je omogućena pretraga slobodnih termina. S obzirom da se radi o osobnim podacima medicinske i financijske prirode, korisnik na e-uslugu mora biti prijavljen vjerodajnicom kakva pruža viši stupanj sigurnosti identifikacije i autentifikacije osoba. Napomena: ovom e-uslugom moguć je uvid samo u one narudžbe koje su evidentirane u sustavu centralnih e-listi narudžbi. Točnost prikazanih podataka je u nadležnosti zdravstvenih ustanova
Rad
 Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)REGOS – Središnji registar osiguranika4Usluga omogućava prijavu/promjenu u obavezno mirovinsko društvo i kategoriju obaveznog mirovinskog fonda. Usluga zahtjeva korištenje naprednog elektroničkog potpisa
 e-Osiguranje radničkih tražbinaAgencija za osiguranje radničkih tražbina3Usluga omogućava radnicima poslodavca u stečaju podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (obrazac RPS-01). Zahtjev se podnosi AORT-u, o kojem AORT odlučuje rješenjem u upravnom postupku
 Burza radaHrvatski zavod za zapošljavanje2Omogućuje unos životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja i objavu životopisa u bazi podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – HZZ-a kako bi isti mogle pregledavati poslodavci kod traženja radnika, unos životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja i objavu životopisa u bazi HZZ-a, kao i pregled vlastitih podataka iz evidencije Zavoda
 Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Elektronički radno pravni status – ERPS je aplikacija putem koje korisnici mogu elektroničkim putem zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis
 Korisničke stranice HZMO-aHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Korisničke stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – HZMO
 e-Potvrde iz mirovinskog sustavaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje2Dohvat e-potvrda preko sustava e-Građani u elektroničkom obliku: 1. Potvrda o stažu i plaći, 2. Obavijest o drugom dohotku, 3. Potvrda o statusu umirovljenika
 Moj račun – REGOSREGOS – Središnji registar osiguranika2Komunikacija Središnjeg registra osiguranika – REGOS-a s građanima korištenjem korisničkog pretinca u kojem su dostupne obavijesti, dokumenti, informacije i sl. vezane uz obvezni mirovinski fond
 Sustav elektroničkih usluga REGOS-aREGOS – Središnji registar osiguranika2Ena predstavlja sustav elektroničkih usluga Središnjeg registra osiguranika – REGOS-a, a omogućava uvid u stanje i promet po osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda
 e-PomoracMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture2Usluga omogućuje pomorcima provjeru svojih podataka o izdanim svjedodžbama o osposobljenosti, svjedodžbama o zdravstvenoj sposobnosti i ostvarenom plovidbenom stažu nakon 2008. godine. Omogućeno je i pretraživanje svih tečajeva koji su u najavi od ovlaštenih pomorskih učilišta u Republici Hrvatskoj
Poslovanje
 e-ObrtMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta2Usluga omogućuje osnivanje novog obrta bez odlaska u nadležna registarska tijela, dobivanje službenih dokumenata putem OKP-a, unos svih promjena nad obrtom.
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva2Usluga omogućava članovima Komore izdavanje Potvrda o upisu u imenike Hrvatske komore inženjera strojarstva elektroničkim putem.
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstvaHrvatska komora inženjera građevinarstva2Usluga omogućava osobama građevinske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenike/Upisnike/evidencije i druge postupke vezane uz Imenike/Upisnik/evidencije.
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnikeHrvatska komora inženjera elektrotehnike3Usluga omogućava članovima HKIE preuzimanje potvrde o članstvu.
 Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezijeHrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije3Usluga omogućava osobama geodetskestruke pribavljanje potvrda (dokaza)o upisu u Imenik/evidenciju(e) i drugepostupke vezane uz Imenik/evidenciju(e).
 Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekataHrvatska komora arhitekata3Korisniku se omogućava pristup zahtjevima HKA, usluga omogućava fizičkim osobama predaju zahtjeva za dobivanje ovlaštenja, za registraciju samostalne djelatnosti.
 e-DetektiviMinistarstvo unutarnjih poslova3Usluga omogućava fizičkim osobama predaju zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljane poslova privatnog detektiva te predaju zahtjeva za polaganje stručnog ispita.
 Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništvaDržavni zavod za intelektualno vlasništvo2Podnošenje prijave za polaganje ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje zahtjeva za upis u Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za upis promjene podataka u Registru ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava.
 e-Aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslovaDržavna geodetska uprava2Podnošenje zahtjeva za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.
 eVisitorHrvatska turistička zajednica3eVisitor je jedinstveni nacionalni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu te bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma.
 Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancimaMinistarstvo unutarnjih poslova2Usluga omogućava vlasnicima apartmana, hotela ili odgovornim osobama u hotelima da u elektronskom obliku predaju zahtjev za registraciju objekta u kojem se pruža usluga smještaja stranim gostima, provjeru statusa podnijetog zahtjeva. Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka vezanih uz registrirani objekt.
Prijava industrijskog vlasništvaDržavni zavod za intelektualno vlasništvo4Prijava industrijskog vlasništva je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave i naknadnih podnesaka u postupku zaštite prava industrijskog vlasništva putem interneta.
Uvid u Registar stvarnih vlasnikaMinistarstvo financija2Usluga omogućava uvid u podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta.
START – elektroničko pokretanje poslovanjaMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta4Nova usluga na tržištu RH koja omogućava korisnicima pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrte elektroničkim putem. Korisnici putem sustava mogu upisati društvo u sudski registar odnosno obrt u Obrtni registar, evidentirati se u Državni zavod za statistiku, prijaviti se u Registar poreznih obveznika, sustav PDV-a i/ili zatražiti dodjelu PVD ID broja pri Poreznoj upravi, registrirati se u sustav HZMO-a te otvoriti transakcijski račun u poslovnoj banci.
Stanovanje i okoliš
eDozvola – predaja zahtjeva za gradnju i prostorno uređenjeMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja4Usluga omogućava podnositeljima elektroničku predaju zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju, praćenje stanja spisa, prilaganje dokumentacije, a za ovlaštene korisnike kompletno vođenje i rješavanje predmeta.
 Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS OSSMinistarstvo pravosuđa2Omogućava korisnicima izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka te izvatka iz knjige položenih ugovora u svrhu ostvarivanja prava nad nekretninama. Digitalno potpisane isprave se izrađuju i preuzimaju u OSS sustavu uz plaćanje pristojbe.
 Vodne usluge Međimurskih vodaMeđimurske vode2Usluga omogućava fizičkim osobama za potrošna mjesta označena njihovim OIB-om: pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, ispis računa.
 Komunalne usluge i naknade ZagrebZagrebački holding2Korisnik usluga Zagrebačkog holdinga može odabrati na koji način će primati Jedinstvenu uplatnicu, kuvertiranu na kućnu adresu ili u korisnički pretinac. Usluga će pružati uvid u podatke sa uplatnica i stanje duga.

Pored e-usluga navedenih u prethodnoj tablici, postoji cijeli niz drugih dostupnih javnih digitalnih usluga za koje nije potrebna registracija ili eGrađani vjerodajnica, a sa razvojem tehnologije i digitalizacijom podataka, broj takvih usluga se gotovo svakodnevno povećava.

Facebook komentari

© 2022. leramis d.o.o. | Sva prava pridržana | Pravila korištenja | Izjava o privatnosti

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
“Kolačić” je mala datoteka koja traži Vaše dopuštenje da bude smještena na Vaš tvrdi disk na računalu. Jednom kada ga prihvatite, ta datoteka se smješta na Vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili Vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. “Kolačići” omogućuju web aplikacijama da odgovaraju na Vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje Vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o Vašim interesima i navikama. Mi koristimo tzv. “tracking cookie” kako bismo identificirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o Vašim navikama koje koristimo kako bismo poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se ti podaci uklanjaju iz sustava. “Kolačići” nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su Vam korisne, a koje ne. “Kolačići” nam ni na koji način ne daju pristup Vašem računalu ili bilo kakve informacije o Vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti “kolačiće” prilikom prvog posjeta ovoj web stranici. Većina web preglednika automatski prihvaća “kolačiće”, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije “kolačiće” koje želite odbiti. To Vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti i funkcionalnosti web stranica.
Save settings